Logo full
Thumb albert einstein 62931 1280
24 / 02, 2018 vegan
11 danh nhân ăn chay trường nổi tiếng thế giới

Newton ăn chay trường, trong cuốn sách về ăn chay (Vegetable Diet: As Sanctioned by Medical Men and by Experience in All Ages -1869) tiến sĩ William A. Alcott nói rằng Newton chủ yếu ăn bánh mì, uống một chút...

3530 lượt xem
Arrow right2
Thumb salad 2756467 1280
06 / 12, 2017 vegan
57 Lợi ích sức khỏe khi ăn chay

Theo một chế độ ăn chay cân bằng, đầy đủ dinh dưỡng giúp bạn có nhiều lợi ích về sức khỏe và giúp ngăn cản...

1137 lượt xem
Arrow right2
Thumb soup 2897649 1280
22 / 11, 2017 vegan
Vegan – Một lối sống an lành

Từ “Vegan” được sáng tạo bởi ông Donald Watson (sáng lập viên của The Vegan Society) vào năm 1944, là sự kết hợp của yếu tố đầu và cuối của từ “VEGetariAN” trong tiếng Anh, với mục đích nhấn mạnh vào...

2084 lượt xem
Arrow right2