Thien pha vo thoi quen xau 01
[Infographic] Thiền hoạt động như thế nào để phá vỡ Thói quen xấu
chia sẻ 1012 lượt xem
Thói quen được hình thành và duy trì bền vững khi ta thực hiện qua 1 vòng lặp liên tục nhằm đáp ứng ý muốn của mình. Dưới đây là cách thiền chánh niệm hoạt động để phá vỡ vòng lặp.
Thien pha vo thoi quen xau 01

Nguồn: https://www.mindful.org/how-mindfulness-works-bread-bad-habits/