Thumb walking as meditation
34-36 Cau Xe, ap Binh Lam,, Lộc An, Long Thành, Đồng Nai
15/10 đến 15/10
0251 2640 013
vienchuyentu.net@gmail.com
Khóa tu 1 ngày
Các khóa thiền liên quan
Thumb inner space 14
ngày
THIỀN InnerSpace

05/06 - 20/06/2018
Khóa Huân Tu lần thứ 46

KHÓA HUÂN TU LẦN THỨ 46

Khóa Huân Tu được tổ chức hàng tháng tại Viện Chuyên Tu 2 (Lộc An, Long Thành, Đồng Nai) dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích Thiện Thuận. 

Hình ảnh khóa tu

(Nguồn: http://vienchuyentu.com)