Thumb pexels photo 100745
34-36 Cau Xe, ap Binh Lam,, Lộc An, Long Thành, Đồng Nai
17/12 đến 17/12
0251 2640 013
vienchuyentu.net@gmail.com
Khóa tu 1 ngày
Các khóa thiền liên quan
Khóa Huân Tu lần thứ 48
Khóa Huân Tu được tổ chức hàng tháng tại Viện Chuyên Tu 2 (Lộc An, Long Thành, Đồng Nai) dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích Thiện Thuận. 

Khóa Huân Tu lần thứ 48

Thời gian diễn ra: Chủ nhật, ngày 17 tháng 12 năm 2017

Đối tượng tham gia: Tất cả mọi người

Khóa Huân Tu được tổ chức hàng tháng tại Viện Chuyên Tu 2 (Lộc An, Long Thành, Đồng Nai) dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích Thiện Thuận. 

Hình ảnh khóa tu

(Nguồn: http://vienchuyentu.com)