Thumb the 50 most zen cities in america 4228 52201.jpg1
92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, Hồ Chí Minh
08/10 đến 08/10
028 3830 9570
Khóa tu 1 ngày
Các khóa thiền liên quan
Khóa tu thiền 09
Khóa tu thiền dành cho mọi lứa tuổi

Khóa Tu Thiền lần 09

Nếu quý Phật tử nào có nhân duyên chọn pháp môn tu thiền thì đây là một khoá tu không thể bỏ qua. Các quý Phật tử nào tu các pháp môn khác như: tụng Kinh, bái sám, trì chú, niệm Phật...vv. đều có thể tham gia nhé. Thiền định không giới hạn chỉ là một pháp môn, thiền định là một trong những điều căn bản mà đức Phật dạy cho tất cả mọi người, có thể giác ngộ đi đến con đường giải thoát.

Chương trình của khoá tu: Chương trình pháp thoại: giảng dạy các lý thuyết về thiền, chương trình vấn đáp các thắc mắc trong quá trình thực tập thiền và các vấn đề liên quan đến thiền. Đặc biệt: các thời công phu thiền miên mật: thiền hành, thiền toạ, ăn cơm chánh niệm.

Đối tượng: Tất cả mọi lứa tuổi

Thời gian: Chủ Nhật, ngày 08 tháng 10 năm 2017, từ lúc 6 giờ đến 17 giờ

Hình ảnh khóa tu:

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, hoa

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, trong nhà

(Nguồn:https://www.facebook.com/ThichNhatTu/?hc_ref=ARROlT87EOF0Gi3IPTkMwYtwCZAdFwB1JYPRHm4GoS7xTUD7dl9V2u7kMrX7afkc5k)