Thumb tinhhoa.net 56motn 20160526 thien dinh phuong phap huu hieu nuoi duong thien tam con nguoi
tổ 10, phường Cự Khối, quận Long Biên, TP. Hà Nội.
24/09 đến 24/09
04.38751302 - Mobile: 0982.868.859 hoặc 0972.565.775
tvsungphuc@yahoo.com.vn
Khóa tu 1 ngày
Khóa Tu Thiền Cho Thanh Thiếu Niên

Khóa tu cho Thanh Thiếu Niên - Thiền Viện Sùng Phúc

Thời gian diễn ra: Chủ nhật hàng tuần

Chương trình tu học:

Chủ nhật hàng tuần

07giờ 30: Tập trung về thiền viện
08 giờ 00: Thực tập tọa thiền
09 giờ 00 – 10 giờ 00: Tu học Phật Pháp
10 giờ 00 – 11 giờ 00: Sinh hoạt thanh niên
– Tham vấn + Ca cộng đồng + Trò chơi nhỏ
11 giờ: Dây thân ái
11 giờ 30: Thọ trai

Chủ nhật cuối tháng âm lịch:

07 giờ 30: Tập trung về Thiền viện
08 giờ 00 đến 09 giờ 00: Khóa lễ Sám hối sáu căn và tụng giới
09 giờ 00 đến 10 giờ 00: Tọa thiền
10 giờ 00 đến 11 giờ 00: Tu học Phật Pháp
11 giờ 30 đến 12 giờ 15: Thọ trai
12 giờ 30 đến 13 giờ 30: Chỉ tịnh
13 giờ 30: Thức chúng
14 giờ 00 đến 15 giờ 30: Thuyết trình và thảo luận chuyên đề
15 giờ 30 đến 16 giờ 30: Sinh họat thanh niên
– Tham vấn
– Ca cộng đồng
– Trò chơi nhỏ
16 giờ 30: Dây thân ái

02. Tu tập cho các Đạo tràng

Thứ bảy hằng tuần:

14 giờ 00 : Tọa thiền
15 giờ 30 : Thuyết pháp

Thứ bảy cuối tháng âm lịch: Tu tập trọn ngày

Buổi sáng

07 giờ 00 : Phật tử tập trung về Thiền viện
07 giờ 30 : Khóa lễ sám hối : ( 3 tiếng chuông )
08 giờ 30 : Tọa thiền : ( 3 tiếng chuông )
09 giờ 00 : Xả thiền : ( 1 hồi chuông )
09 giờ 30 : Thuyết pháp : ( 3 tiếng chuông )
11 giờ 30 : Thọ trai : ( 3 tiếng bảng )
12 giờ 30 : Chỉ tịnh : (3 tiếng chuông )

Buổi chiều

13 giờ 30 : Thức chúng : ( 1 hồi 3 tiếng chuông )
14 giờ 00 : Tọa thiền : ( 3 tiếng chuông)
15 giờ 00 : Xả thiền : ( 1 hồi chuông )
15 giờ 30 : Thuyết pháp : ( 3 tiếng chuông )
17 giờ 00 : Hồi hướng – Hoàn mãn

(Nguồn: http://truclamdaigiac.net/chi-tiet/tu-tap-cho-cac-dao-trang-tai-thien-vien-sung-phuc.html)