Thumb 19 flower wallpaper
287A Ấp Vĩnh Hòa, Xã Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long (gần cầu Mỹ Thuận)
12/05 đến 13/05
01222 859 787
Khóa tu 2 ngày
Khóa Tu Thiền - Khóa 2

KHÓA TU THIỀN - KHÓA 2 
CHÙA PHẬT NGỌC XÁ LỢI - VĨNH LONG

THỜI KHÓA
- Thứ 7:

3h45: Thức Chúng
4h15 - 5h: Ngồi Thiền
5h00 - 5h30: Tụng Kinh Vô Ngã Tướng
5h40 - 6h10: Tập Khí Công
6h20 - 6h50: Tiểu Thực
6h50 - 7h20: Ghi Danh / Lễ Lạy Tự Do
7h30 - 8h00: Tụng Kinh
8h15 - 9h00: Ngồi Thiền - Kinh Hành
9h15 - 9h40: Tập Khí Công
9h50 - 10h30: Ngồi Thiền - Kinh Hành
11h00: Thọ Trai
12h00: Chỉ Tịnh
13h30: Thức Chúng
14h00 - 14h45: Ngồi Thiền
15h00: Thuyết Giảng
17h00: Cơm Chiều
18h30 - 19h00: Lạy Phật Sám Hối
19h30 - 20h00: Tập Khí Công
20h00 - 20h20: Lễ Lạy Tự Do
20h30 - 21h15: Ngồi Thiền
22h00: Chỉ Tịnh


- Chủ Nhật:
3h45: Thức Chúng
4h15 - 5h: Ngồi Thiền
5h00 - 5h30: Tụng Kinh Vô Ngã Tướng
5h40 - 6h10: Tập Khí Công
6h20 - 6h50: Tiểu Thực
6h50 - 7h20: Lễ Lạy Tự Do
7h30 - 8h00: Tụng Kinh
8h15 - 9h00: Ngồi Thiền - Kinh Hành
9h15 - 9h40: Tập Khí Công
9h50 - 10h30: Ngồi Thiền - Kinh Hành
11h00: Thọ Trai
12h00: Chỉ Tịnh
13h30: Thức Chúng
14h00 - 14h45: Ngồi Thiền
15h00 - 15h30: Tụng Kinh
15h30 - 16h00: Pháp Thoại - Bế Mạc Khóa Tu
16h00: Cơm Chiều 
17h00: Hoàn Mãn


Link ảnh gốc Lịch Khóa Thiền 2018: https://photos.app.goo.gl/8qzAJxW3pjbMnMpf1