CHÙA KHƠ-LENG tại Làng văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam

Địa chỉ: Đồng Mô – Sơn Tây- Hà Nội.

Đang cập nhật.

Các khóa thiền ở CHÙA KHƠ-LENG tại Làng văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam