Chùa Viên Quang

Địa chỉ: Quốc lộ 15, Nam Thanh, Nam Đàn, Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An
Địa thoại: 0987525390

Các bài viết về Chùa Viên Quang - Nghệ An: 

Ấn tượng đẹp ở chùa Viên Quang

Chùa Viên Quang tổ chức thiền biển

Gần một vạn người dự lễ cầu quốc thái dân an tại chùa Viên Quang

Một số hình ảnh về chùa Viên Quang - Nghệ An:

 

Nguồn: Tổng hợp

Các khóa thiền ở Chùa Viên Quang